Politica de confidențialitate


Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, modificata și completata și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vietii private în sectorul comunicaţiilor electronice, precum și Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, site-ul nostru are obligatia de a administra în condiții de siguranta și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine, un membru al familiei tale ori o alta persoana.


Tipurile de date pe care le colectăm, în momentul în care apelezi la serviciile noastre și/sau îți creezi un cont și/sau plasezi o comandă pe site-ul www.serigrafiebt.ro, sunt: numele și prenumele, CNP-ul și/sau seria și numărul CI/BI, adresa de domiciliu, și/sau de livrare, numărul de telefon, adresa de e-mail.


Scopul colectării datelor este:


– informarea clienților/cumpărătorilor privind situația contului lor inclusiv validarea, facturarea comenzilor și expedierea, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la produsele și/sau serviciile comandate și/sau achiziționate;


– trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS);


- oferirea de asistență și suport atunci când utilizezi secțiunile pentru creare de conturi și plasare de comenzi de pe site-ul nostru.


Colectăm aceste date în mod direct atunci când deschizi un cont sau plasezi o comandă prin intermediul site-ului, precum și prin orice alte mijloace de comunicare (e-mail, telefon, etc.).Datele minorilor: Societatea noastră nu permite prelucrarea datelor personale ale clienţilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani. În procesul de creare a contului sau de plasare a comenzii pe site, clienţii trebuie să confirme faptul că au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că minori/ copiii săi cu vârsta sub 16 ani au furnizat societății datele lor cu caracter personal acesta trebuie să informeze societatea. În cazul în care societatea descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, societatea va distruge aceste informații de pe serverele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către companie a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate. Te asigurăm că datele sunt colectate și stocate doar pentru scopurile menționate mai sus, precum și că nu le vom furniza, vinde sau ceda nici unei alte părți. Putem oferi acces la date cu caracter personal, colaboratorilor noștri (audit, plăți, contabilitate, dezvoltare, furnizorul serviciilor de telefonie mobilă care ne ajută să ținem legătura cu tine, situat în România; curieri terți autorizați de noi să livreze produsele cumpărate de tine (Fan Curier)). Aceștia vor avea acces la datele tale doar în măsura in care este necesar, în mod rezonabil, pentru a îndeplini anumite sarcini în numele nostru. 


Ești obligat să furnizezi datele, acestea fiind necesare pentru livrarea produselor sau prestarea serviciilor pentru care ne-ai contactat. Refuzul tău poate determina anularea comenzii.


Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării în scopul livrării produselor și sunt comunicate numai de către tine. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiezi de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a te adresa justiției. Totodată, ai dreptul să te opui prelucrării datelor tale personale și să soliciți ștergerea datelor. Dacă unele din datele despre tine sunt incorecte, te rugam să ne informezi cât mai curând posibil.


Stocăm datele tale pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate. Perioada de păstrare a datelor depinde în principal de următoarele: 

  • pentru ce perioadă avem nevoie de datele tale pentru a-ți oferi produsele solicitate și a ne îndeplini obligațiile față de tine și pentru scopurile menționate mai sus în prezenta Politică; 

  • dacă ai un cont de client deschis pe site-ul www.serigrafiebt.ro. În acest caz vom păstra datele tale cât timp acest cont de client este activ, dar nu mai mult de 5 ani de la data ultimei autentificări în cont sau ultimei comenzi plasată pe site (fără autentificare în cont); te vom notifica înainte de a închide contul tău de client și a șterge toate datele asociate acestui cont de client; 

  • obligațiile legale sau contractuale ne impun păstrarea datelor tale pentru o anumită perioadă de timp (de exemplu perioadele prescrise de lege pentru apărarea drepturilor noastre in justiție). 

Vom păstra datele tale doar atât timp cât deții un cont de client și/sau continui să faci cumpărături pe site-ul nostru. Dacă îți dezactivezi contul de client și ne soliciți în mod expres ștergerea totală, datele asociate contului tău de client vor fi șterse sau anonimizate astfel încât să nu mai poți fi identificat în sistemele noastre de evidență a datelor, exceptând cazul în care suntem obligați să păstrăm datele tale pentru o perioadă mai lungă, în baza legii sau interesului nostru legitim. 

În acest fel îți vom asigura controlul deplin asupra datelor tale personale. Vom colecta și prelucra din nou datele tale dacă ni le vei oferi din nou în site sau prin alt mijloc de comunicare (e-mail, telefon). 

Pentru scopurile pentru care ne-ai oferit consimțământul la prelucrarea datelor vom prelucra datele tale cu privire la respectivul scop până când îți retragi consimțământul privind prelucrarea în scopul respectiv, cu excepția cazului în care suntem obligați să menținem aceste date pentru o perioadă mai lungă potrivit legii, pentru raportări la autoritățile publice, sau pentru a ne apăra drepturile în justiție. 

Te informăm că ne bazăm pe consimțământul tău atunci când prelucrăm datele tale pentru a-ți transmite: newslettere.

*Consimțământ – înseamnă acordul tău liber, specific și informat prin care accepți fără dubiu ca datele tale să fie prelucrate de către noi în scopul pentru care îți dai acordul. În site-ul nostru îți poți exprima consimțământul prin acțiunea ta de a bifa căsuța relevantă asociată scopului și mijlocului de prelucrare precizat în prezenta Politică. 


Societatea noastră asigură măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor în siguranță, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, sau distrugerii, pierderii sau alterării datelor. Ne angajăm să păstrăm datele tale personale în siguranță și luăm toate măsurile de protecție rezonabile pentru a face acest lucru. 

În plus, depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura (inclusiv prin contractele încheiate cu aceștia) că și parteneri noștri de încredere gestionează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor pe care le împărtășim cu aceștia. 


Drepturile persoanelor vizate

Extras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor):

• Dreptul de retragere a consimțământului: în situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, îl poți retrage în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa  office@serigrafiebt.ro

• Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

• Dreptul de a te adresa justiției;

• Dreptul de acces: ai dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, ai dreptul de acces la datele respective.

• Dreptul la rectificare: ai dreptul de a  obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, ai dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

• Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): în situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, ai dreptul de a  obține ștergerea datelor care te privesc, fără întârzieri nejustificate.

• Dreptul la restricționarea prelucrării.


Pentru a-ți exercita drepturile, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail: office@serigrafiebt.ro Vom incerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii tale.

În anumite situații, este posibil să nu îți putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale datorita dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea ta de acces, te vom informa despre motivul refuzului.


Not keeping data: Datele cardului de plata al Clientului/ Utilizatorului/ Cumparatorului nu vor fi accesibile și nici nu vor fi stocate de catre www.serigrafiebt.ro/, ci doar de catre institutia de autorizare a tranzactiei sau o alta entitate autorizata sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a carei entitate vei fi informat, anterior introducerii datelor.

3D Secure: 3D Secure inseamna o noua abordare globala a autentificarii cumpărătorilor și vinzarilor în tranzactii sigure pe Internet. Aceasta masura de siguranta presupune redirectionarea utilizatorului în momentul efectuarii platii pe o pagina securizata unde inregistrarea fiecarui detinator de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzactie online. Cardurile acceptate la plata sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod CVV/CV2).


Ultima actualizare a prezentei Politici a avut loc la date de 25 mai 2018. Putem actualiza această Politică din când în când și te vom notifica de orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul nostru web menționat mai sus în text. În cazul în care ne-ai furnizat datele tale de contact și ne-ai autorizat să te contactăm, te vom anunța dacă modificăm această Policită în mod substanțial. Te rugăm să consulți această Politică periodic pentru orice modificări. 

Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorui | Website: www.anpc.ro